Plan lekcji

Administrator

 

KL. 0
   poniedziałek wtorek  środa  czwartek  piątek
1.      MA  ZM  
2.    MA  MA  ZM  
3.  ZM  ZM    ZM  religia
4.  ZM  ZM      MA
5.  język ankielski  ZM    ZM  ZM
6.    ZM      
7.          
8.          

 

 

KL. I - 0
   poniedziałek wtorek  środa  czwartek  piątek
1.  ZM  BC      MA
2.  MA        ZM
3.      MA    
4.      BC  BC  
5.      BC    
6.          
7.          
8.          

 

 

KL. I
   poniedziałek wtorek  środa  czwartek  piątek
1.      ZM  ed. informatyczna  
2.    religia  ZM  MA  
3.  MA  język angielski    język angielski  MA
4.  religia  MA      ZM
5.  MA        
6.          
7.          
8.          

 

 

KL. II
   poniedziałek wtorek  środa  czwartek  piątek
1.    ZM    GW  
2.    ZM    język angielski  
3.    GW      MA
4.  GW  język angielski      ZM
5.          
6.          
7.          
8.          

 

 

KL. II - III
   poniedziałek wtorek  środa  czwartek  piątek
1.  GW    GW    ZM
2.  ZM    GW    GW
3.  CB    religia  CB  
4.      CB  ZM  ed. informatyczna
5.  religia  CB      
6.    CB      
7.          
8.          

 

 

KL. III
   poniedziałek wtorek  środa  czwartek  piątek
1.    język angielski    język angielski  
2.    CB    GW  
3.    CB      GW
4.  CB  GW      
5.        rew.  
6.        rew.  
7.          
8.          

 

 

KL. IV
   poniedziałek wtorek  środa  czwartek  piątek
1.  język polski  język polski  religia  język angielski  
2.  muzyka  plastyka  matematyka  GW  
3.  matematyka  religia  język angielski    GW
4.  język angielski  matematyka  język polski    
5.  w-f  godzina wychowawcza  w-f  rew.  
6.    rew.  w-f  rew.  
7.    rew.  w-f    
8.      w-f    

 

 

KL. V
   poniedziałek wtorek  środa  czwartek  piątek
1.  przyroda  matematyka  matematyka    język polski
2.  język polski  język polski  język angielski  język polski  przyroda
3.  język angielski  przyroda  język polski  matematyka  język angielski
4.      przyroda  język angielski  technika
5.    godzina wychowawcza  zajęcia komputerowe  historia  informatyka
6.        język polski  
7.          
8.          

 

 

KL. V - VI
   poniedziałek wtorek  środa  czwartek  piątek
1.        w-f  religia
2.          
3.          
4.  zajęcia techniczne  w-f      plastyka
5.  muzyka        
6.  w-f  religia      
7.    w-f      
8.          

 

 

KL. VI
   poniedziałek wtorek  środa  czwartek  piątek
1.  język angielski  przyroda  język polski    
2.  matematyka  matematyka  język polski  historia  język angielski
3.  język polski  język polski  matematyka  przyroda  język polski
4.      zajęcia komputerowe  język polski  
5.    godzina wychowawcza  przyroda  język angielski  matematyka
6.        matematyka  historia
7.          
8.          

 

 

KL. VII
   poniedziałek wtorek  środa  czwartek  piątek
1.  matematyka  język niemiecki  język angielski  język polski  język angielski
2.  język angielski  język niemiecki  religia  matematyka  religia
3.  muzyka  matematyka  w-f  plastyka  geografia
4.  język polski  język polski  matematyka  w-f  chemia
5.  informatyka  godzina wychowawcza  język polski  język polski  fizyka
6.  historia  chemia  fizyka  historia  biologia
7.  SKS  geografia  biologia  SKS  w-f
8.  w-f        

 

Kategoria: